ONL behandeling dyslexie

Het is mogelijk om bij Lector Studiebegeleiding een geprotocolleerde en volledig vergoede behandeling van dyslexie te volgen, voor aanmeldingen die via het HCO onderwijsadviesbureau en de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen binnenkomen bij onze partner Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen, en voert bij Lector de ONL behandelingen van dyslexie uit.

Uw kind komt voor deze vorm van behandeling in aanmerking indien hij/zij door het HCO of de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen onderzocht is op enkelvoudige ernstige dyslexie en een dyslexieverklaring is afgegeven. Hierna kan het kind doorverwezen worden en bij ons aangemeld worden voor de behandeling. Deze volledig geprotocolleerde behandeling wordt aangeboden volgens de methode van Onderwijszorg Nederland (ONL). ONL is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en is hiermee een erkend dyslexiebehandelaar. Als medebehandelaars van ONL zijn vrijwel alle behandelaars van Buro Leerlingenhulp aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De individuele behandelingen vinden wekelijks plaats en duren 60 minuten, waarvan 45 minuten directe tijd met de leerling. De ouders en school dienen daarnaast te oefenen met het huiswerk dat wordt aangeleverd in een ONL map van de leerling. De behandeling betreft maximaal 60 begeleidingsmomenten waarin zowel de spelling- als leesproblemen aangepakt worden. Op verschillende momenten tijdens de behandeling wordt het verloop van de behandeling geëvalueerd en het spelling- en leesniveau gemeten om de vorderingen bij te houden. De ontwikkeling wordt besproken binnen een multidisciplinair team en het handelingsplan wordt regelmatig opnieuw aangepast op de behoeften van de leerling.

Kinderen die na 1 januari 2001 zijn geboren en de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie gekregen hebben, komen in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Mocht uw zoon of dochter niet aanmerking komen voor de (vergoede) ONL behandeling, dan is het volgen van remedial teaching bij ons een andere mogelijkheid.

Behandeling / Remedial teaching

Het is mogelijk om bij Lector Studiebegeleiding behandeling voor dyslexie, dyscalculie en faalangst (remedial teaching) te volgen. Ons huiswerkinstituut heeft hiervoor een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen, en biedt bij Lector individuele behandeling voor dergelijke problematiek.

De wekelijkse begeleiding is individueel van aard en is gericht op de specifieke en unieke behoeften van het kind. De lessen duren 60 minuten, waarvan 50 minuten directe tijd met de leerling en 10 minuten indirecte tijd, en worden gegeven door een psycholoog of orthopedagoog. De behandelaar stelt een individueel en uniek plan van aanpak op als een leerling wordt aangemeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van een standaard programma.

Afhankelijk van de geconstateerde tekorten en de juist sterk ontwikkelde kanten van de leerling wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden waarover het kind beschikt.

Sommige kinderen worden aangemeld met een leerachterstand en/of vermoedens van een leerstoornis of leerprobleem. Er moet dan vaak nog worden geconstateerd wat de oorzaak van de moeilijkheden is. Door middel van didactische tests, observaties en gegevens van de school en/of ouder(s), wordt inzicht verkregen in de problemen. Zo wordt bepaald welke methoden het beste aansluiten bij de behoeften van de leerling. Andere kinderen hebben al bij aanmelding een verslag van een onderzoek. De diagnose en resultaten geven aan wat de probleemgebieden zijn en vormen dan, naast onze eigen bevindingen, het uitgangspunt voor de begeleiding.

Tijdens de begeleiding wordt gewerkt met verschillende moderne educatieve methoden, computersoftware en materialen. Tevens wordt de inhoud aangepast op de leermethoden van de school. Er wordt dan ook frequent en goed contact onderhouden met scholen en/of ouders, om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gedurende de begeleiding worden de leerlingen zowel op het gebied van leren als sociaal-emotioneel nauwlettend gevolgd. Regelmatig worden de leervorderingen gemeten door middel van evaluatietoetsen, zodat het handelingsplan aangepast kan worden aan eventuele nieuwe behoeften en hulpvragen.

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag