Onderzoek dyslexie

Dyslexie is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie, en de wijze waarop dyslexie zich bij verschillende personen uit is zeer divers. Hoewel er nog steeds veel discussie over de oorzaak van dyslexie is, heeft onderzoek uitgewezen dat deze leerstoornis een neurologische oorzaak heeft, welke een negatieve invloed heeft op diverse aspecten van de fonologische taalverwerking (leesvaardigheid, spelling, grammatica, woordenschat). Dyslexie kan ook van invloed zijn op het handschrift, spraak en gehoor. Mensen met dyslexie moeten vele malen meer hersencapaciteit gebruiken om taal te verwerken dan mensen zonder.

Dyslexie openbaart zich vaak al op jonge leeftijd. Een kind dat bijvoorbeeld langzaam leest, veel (overduidelijke) schrijffouten maakt en moeite heeft met taalbegrip en het aanleren van nieuwe woorden zou misschien dyslectisch kunnen zijn.

Om dyslexie te kunnen vaststellen, is een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig. Lector Studiebegeleiding heeft een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen, en voert bij Lector de onderzoeken naar dyslexie uit.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek
 • Een intelligentieonderzoek
 • Observaties
 • Een serie tests gericht op dyslexie
 • Rapportage van het onderzoek
 • Mondelinge toelichting van de resultaten in een eindgesprek
 • Indien nodig een schoolgesprek

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Vaak ervaart het kind meer begrip voor zijn of haar situatie en biedt de school voorzieningen en hulpmiddelen indien nodig (extra tijd bij overhoringen, vergroting van het lettertype, gebruik van Kurzweil en/of Daisy-speler, etc.). Ook zijn er mogelijkheden voor specifieke behandeling van dyslexie, zoals remedial teaching. Dergelijke behandelingen zijn eveneens te volgen bij Lector Studiebegeleiding, welke ook door onze partner Buro Leerlingenhulp worden verzorgd.

Alle onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor onderzoek naar dyslexie bedragen € 695.

Onderzoek dyscalculie

Dyscalculie is leerstoornis die zich vooral uit bij rekenen/wiskunde. Kenmerkend voor dyscalculie is dat het automatiseren van handelingen en kennis op het gebied van rekenen niet of nauwelijks tot stand komt. Ook kan er sprake zijn van aanverwante beperkingen zoals problemen met ruimtelijk inzicht, klokkijken of dyslexie. Dyscalculie openbaart zich vaak al op jonge leeftijd. Een kind met dyscalculie ervaart bijvoorbeeld problemen met (eenvoudige) optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen en delen. Het inzicht in getalbegrip en getallenopbouw is gebrekkig en er is sprake van een achterstand op school.

Om dyscalculie te kunnen vaststellen, is een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig. Lector Studiebegeleiding heeft een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen, en voert bij Lector de onderzoeken naar dyscalculie uit.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek
 • Een intelligentieonderzoek
 • Observaties
 • Een serie tests gericht op dyscaluclie
 • Rapportage van het onderzoek
 • Mondelinge toelichting van de resultaten in een eindgesprek
 • Indien nodig een schoolgesprek

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Vaak ervaart het kind meer begrip voor zijn of haar situatie en biedt de school voorzieningen en hulpmiddelen indien nodig (extra tijd bij overhoringen). Ook zijn er mogelijkheden voor specifieke behandeling van dyslexie, zoals remedial teaching. Dergelijke behandelingen zijn eveneens te volgen bij Lector Studiebegeleiding, welke ook door onze partner Buro Leerlingenhulp worden verzorgd.

Alle onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor onderzoek naar dyscalculie bedragen € 695.

Intelligentieonderzoek / niveaumeting

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om meer inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind. Bijvoorbeeld als hij of zij niet goed mee kan komen op school, veel moeite heeft met bepaalde vaardigheden of juist op sommige gebieden uitblinkt in verhouding tot klasgenoten.

Bij twijfels over het juiste schoolniveau kan een intelligentieonderzoek ook uitkomst bieden.

Het is mogelijk om een dergelijk onderzoek bij Lector Studiebegeleiding te laten uitvoeren. Wij maken gebruik van de differentiële aanlegtest (DAT), waarbij verschillende relevante onderdelen worden getest, zoals woordkennis, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. De uitslagen van deze test kunnen wij met verschillende leeftijds- en niveaugroepen vergelijken. De testresultaten worden uiteraard met u en uw kind besproken en vastgelegd in een schriftelijke rapportage.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek
 • Afname intelligentieonderzoek
 • Observaties
 • Uitgebreide schriftelijke rapportage
 • Mondelinge toelichting
 • Indien gewenst nemen wij contact met school op om de resultaten toe te lichten
 • Alle onderzoeken uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor een onderzoek naar intelligentie bedragen € 435.

Faalangst

Faalangst is vanuit klinisch perspectief bekeken een angststoornis. Mensen met faalangst zijn letterlijk angstig om te falen, wat zich op allerlei manieren kan manifesteren. Er worden drie soorten faalangst onderscheiden, welke in combinatie kunnen optreden.

Sociale faalangst houdt verband met sociale taken, zoals het omgaan met anderen en sociaal gedrag in het openbaar. Kinderen met sociale faalangst zijn bijvoorbeeld geremd in het leggen van contacten. Zij zijn bang om af te gaan voor hun klasgenoten, vertonen vaak erg bescheiden gedrag en staan het liefst zoveel mogelijk op de achtergrond.

Motorische faalangst manifesteert zich bij taken waarbij een beroep wordt gedaan op de motoriek van een kind, bij bewegingen die het met zijn of haar lichaam moet maken. Deze vorm van faalangst komt bijvoorbeeld tot uiting bij een sportwedstrijd of tijdens het maken van een tekening of knutselwerkje.

Cognitieve faalangst is angst voor het maken van fouten tijdens het huiswerk en bij proefwerken. Kinderen zijn bang dat ze het niet kunnen en denken bij voorbaat al dat ze de stof niet zullen snappen. Ze voelen zich dom en hebben vaak een ‘black out’ als ze het gevoel hebben te moeten presteren bij de opdrachten die tijdens het huiswerk of bij een toets gemaakt moeten worden.

Het is mogelijk om bij Lector Studiebegeleiding een screening naar faalangst te laten plaatsvinden, welke uitgevoerd wordt door onze partner Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen.

Deze screening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het in kaart brengen van de probleemgebieden
 • Reeks testen gericht op de probleemvraag
 • Schriftelijke rapportage
 • Mondelinge toelichting

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van faalangst, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van behandeling van faalangst, welke desgewenst eveneens bij Lector Studiebegeleiding kunnen plaatsvinden. Behandeling van faalangst wordt op onze locaties door onze partner Buro Leerlingenhulp verzorgd.

Alle onderzoeken, screeningen en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor een screening naar faalangst bedragen € 385. Desgewenst kunnen tijdens deze screening ook de cognitieve capaciteiten worden onderzocht (tegen een meerprijs).

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten