Uitvoering

Een herfstschool, lenteschool of zomerschool houdt in dat Lector de begeleiding van een aantal leerlingen verzorgt, die voor één of meerdere vakken moeten worden bijgespijkerd. Voor de meeste leerlingen zal deelname aan een zomerschool voorwaarde vormen om (alsnog) bevorderd te worden naar de volgende klas, en zal er aan het einde van de zomerschool toetsing plaatsvinden.

In het voortraject bespreken we met de schoolleiding welke leerlingen voor deelname aan het programma in aanmerking komen. In overleg met de mentor en/of vakdocent worden voor elke deelnemer de vakspecifieke doelstellingen vastgelegd, en er wordt afgesproken hoe, wanneer en door wie getoetst gaat worden of deze doelstellingen aan het einde van het programma behaald zijn.

Aan de hand van de vastgelegde doelstellingen stellen wij voor elke leerling een persoonlijk lesprogramma op. Hierbij maken wij gebruik van ons eigen leerlingvolgsysteem StudyAssist, waarin het lesprogramma en de vorderingen per dag gedetailleerd worden beschreven en altijd online inzichtelijk zijn voor zowel de belanghebbenden op school als de leerling en ouders.

Aan de hand van de persoonlijke resultaten bepaalt de schoolleiding aan het einde van het bijspijkeren zelf of bevordering van de leerling plaatsvindt (in het geval van een herfstschool is dit natuurlijk niet relevant).

De praktische uitvoering van de herfstschool, lenteschool of zomerschool rganiseert Lector grotendeels zelfstandig binnen het schoolgebouw. Dagelijks zijn er verschillende studiebegeleiders aanwezig, die elk een aantal leerlingen (maximaal zes) begeleiden. De studiebegeleider verzorgt voor elke leerling de praktische uitvoering van het lesprogramma en ziet toe op de vorderingen. Hij of zij biedt vakinhoudelijke uitleg en ondersteuning, zorgt voor een productieve werksfeer en onderhoudt nauw contact met alle betrokkenen.

Indien het schoolgebouw in de gewenste periode niet beschikbaar is, dan is het ook mogelijk om het bijspijkerprogramma op één van onze eigen vestigingen te laten plaatsvinden.

Evaluatie

Het bijspijkerprogramma wordt afgesloten met een uitgebreide evaluatie tussen de schoolleiding en Lector. Voor elke deelnemer wordt een schriftelijke rapportage opgesteld waarin onder meer de behaalde resultaten worden beschreven, alsmede advies en praktische tips voor de toekomst.

Duur en tijdstip

Een lente- of zomerschool duurt in beginsel één of twee weken, dit in overleg met de schoolleiding. Een lenteschool vindt normaal gesproken geheel of deels in de meivakantie plaats. Ook kunnen hiervoor ontwikkelingsdagen of zaterdagen ingezet worden.

Een zomerschool is normaliter helemaal aan het einde van het schooljaar, of in de zomervakantie.

Voor de organisatie van herfstschool bieden wij verschillende mogelijkheden: (gedeeltelijk) in de herfstvakantie, op ontwikkeldagen, in het weekend en/of op reguliere lesdagen. Dit uiteraard in overleg.

Aantal deelnemers

Wij organiseren herfst-, lente- en zomerschool al vanaf vijftien leerlingen. In het geval van minder deelnemers is individuele begeleiding mogelijk. Dit kan op school, maar desgewenst ook bij de leerling thuis of op één van onze eigen vestigingen.

Kosten en subsidie

Aan de organisatie van deze programma’s op uw school zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van het programma en variëren van €260 tot €315 per deelnemer voor een gehele week. Voor een eventuele tweede week bedragen de kosten €208 tot €283, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Als u uw wensen kenbaar maakt, dan maken wij graag een offerte.

Voor herfstschool, lenteschool en zomerschool in het schooljaar 2020-2021 is subsidie beschikbaar, welke volledig kostendekkend is. Voor ondersteuning bij de aanvraag van deze subsidie voor zomerscholen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.