Voor wie is huiswerkbegeleiding in Den Haag bedoeld?

Scholieren van alle niveaus kunnen terecht bij ons.  Huiswerkbegeleiding Den Haag: van 1 vmbo tot 6 vwo. Ook geven wij huiswerkbegeleiding aan kinderen van de basisschool (groep 5 t/m 8).Tevens begeleiden wij kandidaten voor het staatsexamen.

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor scholieren die om wat voor reden dan ook baat hebben bij begeleiding na schooltijd. Zo begeleiden wij leerlingen die het lastig vinden om zelfstandig te werken en leerproblemen ondervinden door bijvoorbeeld moeite met een gestructureerde aanpak, het zelf maken én volgen van een goede planning, tegen vakinhoudelijke problemen aanlopen op school, snel afgeleid zijn, ongemotiveerd zijn en/of nooit een goede werkwijze hebben aangeleerd (Leren Leren).

Huiswerkbegeleiding in Den Haag bij Lector is in veel gevallen ook een uitkomst voor kinderen met een specifiek leerprobleem of een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS). Ook begeleiden wij leerlingen met hoogbegaafdheid en onderpresteerders.

95% van onze leerlingen slaagt. Jij ook?

Al sinds onze start in 2007 heeft onze aanpak zijn vruchten afgeworpen. In de afgelopen vijf schooljaren ging meer dan 95% van de leerlingen die huiswerkbegeleiding in Den Haag  volgden (minimaal vier maanden, minimaal vier middagen per week) over. Ons slagingspercentage voor eindexamenkandidaten bedraagt tot op heden zelfs 96%.

Huiswerkbegeleiding Den Haag: persoonlijk en doelgericht

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in een rustige en stimulerende leeromgeving, waarbij de leerlingen intensief begeleid worden door kundige en ervaren medewerkers. Onze eigen locaties beschikken over stille studieruimtes met ruime werkplekken en alle benodigde faciliteiten. Ook onderhouden wij zeer regelmatig contact met ouders en eventueel de school.

Ons pedagogisch model voor huiswerkbegeleiding is gebaseerd op vier pijlers: Leervaardigheid, motivatie, structuur en inhoud.

Leren Leren

Een essentieel onderdeel van huiswerkbegeleiding is leervaardigheid, of "leren leren".

Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende leerstrategieën, het maken van goede samenvattingen, mindmappen, woordjes leren, oefenen met geschikte stof en het op de juiste wijze voorbereiden op overhoringen en examens.

Motivatie

Tijdens huiswerkcursus besteden wij veel aandacht aan het motiveren van onze leerlingen: een gebrek aan motivatie is vaak een oorzaak van problematiek op school. Met onze persoonlijke aanpak proberen wij hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de huiswerkvrije avond die volgt op een middag bij Lector in het vooruitzicht te stellen!

Planning en organisatie

Elke leerling werkt volgens een persoonlijke werkplanning met voldoende voorbereiding voor proefwerken, S.O.'s en examens. Wij houden de volledige agenda en alle resultaten van de leerling bij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en plannen naast het "reguliere" schoolwerk indien nodig ook tijd in voor extra uitleg en oefening.

Hulp en uitleg

Elke leerling heeft tijdens de middag een persoonlijke begeleider die vakinhoudelijke hulp, uitleg en oefening biedt. De begeleider kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk uitvoerig en gaat zo nodig dieper op de stof in.

Onze studiebegeleiders beheersen de stof voor alle vakken tot en met niveau 6 vwo.

Huiswerkbegeleiding in Den Haag

Maandag09:00 - 18:00
Dinsdag09:00 - 18:00
Woensdag09:00 - 18:00
Donderdag09:00 - 18:00 Nu open
Vrijdag09:00 - 18:00

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.