Oók online huiswerkbegeleiding

Wij bieden huiswerkbegeleiding op al onze vestigingen én op afstand als dat nodig of gewenst is. Bij online huiswerkbegeleiding wordt gebruik gemaakt van ons eigen online plansysteem StudyAssist. Daarnaast gebruikt de studiebegeleider van Lector een speciaal voor dit doel ontwikkelde applicatie met videoverbinding en digibord. Bij online huiswerkbegeleiding is er dagelijks sprake van persoonlijke, individuele studiebegeleiding. Net zoals op onze eigen vestigingen, maar dan thuis.

Voor wie is huiswerkbegeleiding bedoeld?

Scholieren van alle niveaus kunnen terecht bij ons voor huiswerkbegeleiding: van 1 vmbo tot 6 vwo. Ook geven wij huiswerkbegeleiding aan kinderen van de basisschool (groep 5 t/m 8).Tevens begeleiden wij kandidaten voor het staatsexamen.

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor scholieren die om wat voor reden dan ook baat hebben bij begeleiding na schooltijd. Zo begeleiden wij leerlingen die het lastig vinden om zelfstandig te werken en leerproblemen ondervinden door bijvoorbeeld moeite met een gestructureerde aanpak, het zelf maken én volgen van een goede planning, tegen vakinhoudelijke problemen aanlopen op school, snel afgeleid zijn, ongemotiveerd zijn en/of nooit een goede werkwijze hebben aangeleerd (Leren Leren).

Huiswerkbegeleiding bij Lector is in veel gevallen ook een uitkomst voor kinderen met een specifiek leerprobleem of een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS). Ook begeleiden wij leerlingen met hoogbegaafdheid en onderpresteerders.

95% van onze leerlingen slaagt. Jij ook?

Al sinds onze start in 2007 heeft onze aanpak zijn vruchten afgeworpen. In de afgelopen vijf schooljaren ging meer dan 95% van de leerlingen die huiswerkbegeleiding bij ons volgden (minimaal vier maanden, minimaal vier middagen per week) over. Ons slagingspercentage voor eindexamenkandidaten bedraagt tot op heden zelfs 96%.

Onze aanpak: persoonlijk en doelgericht

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in een rustige en stimulerende leeromgeving, waarbij de leerlingen intensief begeleid worden door kundige en ervaren medewerkers. Onze eigen locaties beschikken over stille studieruimtes met ruime werkplekken en alle benodigde faciliteiten. Ook onderhouden wij zeer regelmatig contact met ouders en eventueel de school.

Ons pedagogisch model voor huiswerkbegeleiding is gebaseerd op vier pijlers: Leervaardigheid, motivatie, structuur en inhoud.

Leren Leren

Een essentieel onderdeel van huiswerkbegeleiding is leervaardigheid, of "leren leren".

Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende leerstrategieën, het maken van goede samenvattingen, mindmappen, woordjes leren, oefenen met geschikte stof en het op de juiste wijze voorbereiden op overhoringen en examens.

Motivatie

Tijdens huiswerkcursus besteden wij veel aandacht aan het motiveren van onze leerlingen: een gebrek aan motivatie is vaak een oorzaak van problematiek op school. Met onze persoonlijke aanpak proberen wij hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de huiswerkvrije avond die volgt op een middag bij Lector in het vooruitzicht te stellen!

Planning en organisatie

Elke leerling werkt volgens een persoonlijke werkplanning met voldoende voorbereiding voor proefwerken, S.O.'s en examens. Wij houden de volledige agenda en alle resultaten van de leerling bij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en plannen naast het "reguliere" schoolwerk indien nodig ook tijd in voor extra uitleg en oefening.

Hulp en uitleg

Elke leerling heeft tijdens de middag een persoonlijke begeleider die vakinhoudelijke hulp, uitleg en oefening biedt. De begeleider kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk uitvoerig en gaat zo nodig dieper op de stof in.

Onze studiebegeleiders beheersen de stof voor alle vakken tot en met niveau 6 vwo.

Een alternatief voor particulier onderwijs

Huiswerkbegeleiding bij Lector Studiebegeleiding is een goed én goedkoop alternatief voor volledig particulier onderwijs. De medewerkers van Lector bieden scholieren die om wat voor reden dan ook vast dreigen te lopen in het reguliere onderwijs, uitgebreide aanvullende (particuliere) begeleiding. Hiermee worden een aantal belangrijke voordelen van regulier en particulier onderwijs gecombineerd:

  • Er vindt individuele begeleiding plaats die volledig is toegespitst op de behoeftes en persoonlijk omstandigheden van de leerling;
  • Er is op elke schooldag extra uitleg, oefening en controle;
  • De leerling behaalt een regulier diploma;
  • De begeleiding vindt in een kleinschalige en prettige leeromgeving plaats;
  • De kosten voor huiswerkbegeleiding bedragen slechts tien tot twintig procent van de kosten van particulier onderwijs. Tevens is huiswerkbegeleiding bij Lector in tegenstelling tot particulier onderwijs maandelijks opzegbaar.

Huiswerkbegeleiding en StudyAssist

Om het kwaliteitsniveau dat wij bieden zo hoog mogelijk te houden, volgen wij onder andere de schoolresultaten nauwgezet en sturen zo nodig de koers direct bij. Alle relevante informatie over de vakken, cijfers, planningen en andere zaken verwerken wij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en hebben zo altijd een up-to-date beeld van de situatie voor elke leerling. Ouders hebben via internet direct toegang tot dit systeem, zodat zij altijd inzage hebben in de agenda en resultaten. Leerlingen kunnen via computer, tablet of smartphone hun agenda en werkplanning bij Lector altijd inzien (tijdens de begeleiding staan alle telefoons uit).

Meer video’s

Locaties voor huiswerkbegeleiding in Den Haag

Maandag09:00 - 18:00
Dinsdag09:00 - 18:00
Woensdag09:00 - 18:00
Donderdag09:00 - 18:00
Vrijdag09:00 - 18:00
Maandag09:00 - 18:00
Dinsdag09:00 - 18:00
Woensdag09:00 - 18:00
Donderdag09:00 - 18:00
Vrijdag09:00 - 18:00

Keurmerk
LVSI

Lector Studiebegeleiding heeft het keurmerk van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen op het gebied van onder meer didactiek, opleiding, veiligheid en professionaliteit. Tevens biedt de LVSI een onafhankelijke klachtencommissie.

Locaties en huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt dagelijks gegeven op de vestigingen van Lector Studiebegeleiding in Den Haag, Gorinchem, Leiden, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht en Voorburg.

Vestigingen

Openingstijden en contact

Onze huiswerkinstituten voor huiswerkbegeleiding in Den Haag, Leiden, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht, Gorinchem en Voorburg zijn voor huiswerkbegeleiding en bijles dagelijks geopend vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. Bijlessen vinden plaats tussen 09:00 en 21:00.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.