Onze aanpak

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in een rustige en stimulerende leeromgeving, waarbij de leerlingen intensief begeleid worden door kundige en ervaren medewerkers. Onze eigen locaties beschikken over stille studieruimtes met ruime werkplekken en alle benodigde faciliteiten. Ook onderhouden wij zeer regelmatig contact met ouders en eventueel de school. Sinds onze start in 2007 heeft onze aanpak zijn vruchten afgeworpen: in de afgelopen vier schooljaren ging meer dan 95% van de leerlingen die het gehele jaar huiswerkbegeleiding volgden over en het slagingspercentage voor eindexamenkandidaten bedraagt tot op heden 98%. Ons pedagogisch model voor huiswerkbegeleiding is gebaseerd op vier pijlers: structuur, leervaardigheid, kennisoverdracht en motivatie.

Structuur

Elke leerling werkt volgens een persoonlijke werkplanning met voldoende voorbereiding voor proefwerken, S.O.'s en examens. Wij houden de volledige agenda en alle resultaten van de leerling bij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en plannen naast het "reguliere" schoolwerk indien nodig ook tijd in voor extra uitleg en oefening.

Leervaardigheid

Een essentieel onderdeel van huiswerkbegeleiding is het zogenaamde "leren leren".

Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende leerstrategieën, het maken van goede samenvattingen, mindmappen, woordjes leren, oefenen met geschikte stof en het op de juiste wijze voorbereiden op overhoringen en examens.

Kennisoverdracht

Elke leerling heeft tijdens de middag een persoonlijke begeleider die vakinhoudelijke hulp, uitleg en oefening biedt. De begeleider kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk uitvoerig en gaat zo nodig dieper op de stof in.

Onze studiebegeleiders beheersen de stof voor alle vakken tot en met niveau 6 vwo.

Motivatie

Tijdens huiswerkcursus besteden wij veel aandacht aan het motiveren van onze leerlingen: een gebrek aan motivatie is vaak een oorzaak van problematiek op school. Met onze persoonlijke aanpak proberen wij hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de huiswerkvrije avond die volgt op een middag bij Lector in het vooruitzicht te stellen!

Huiswerkbegeleiding en StudyAssist

Om het kwaliteitsniveau dat wij bieden zo hoog mogelijk te houden, volgen wij onder andere de schoolresultaten nauwgezet en sturen zo nodig de koers direct bij. Alle relevante informatie over de vakken, cijfers, planningen en andere zaken verwerken wij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en hebben zo altijd een up-to-date beeld van de situatie voor elke leerling. Ouders hebben via internet direct toegang tot dit systeem, zodat zij altijd inzage hebben in de agenda en resultaten. Leerlingen kunnen via computer, tablet of smartphone hun agenda en werkplanning bij Lector altijd inzien (tijdens de begeleiding staan alle telefoons uit).

Meer video’s

Keurmerk
LVSI

Lector Studiebegeleiding heeft het keurmerk van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen op het gebied van onder meer didactiek, opleiding, veiligheid en professionaliteit. Tevens biedt de LVSI een onafhankelijke klachtencommissie.

Locaties en huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt dagelijks gegeven op de vestigingen van Lector Studiebegeleiding in Den Haag, Gorinchem, Leiden, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht en Voorburg.

Vestigingen

Openingstijden en contact

Onze huiswerkinstituten in Den Haag, Leiden, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht, Gorinchem en Voorburg zijn voor huiswerkbegeleiding en bijles dagelijks geopend vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. Bijlessen vinden plaats tussen 09:00 en 21:00.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag