Hoe komt het schooladvies tot stand?

Het schooladvies dat op basisscholen in groep 8 wordt gegeven, is gebaseerd op verschillende factoren. Tot een aantal jaar geleden was het resultaat op de eindtoets (zoals CITO, Route 8, Dia) zeer bepalend voor het schooladvies dat uiteindelijk gegeven werd, zoals vmbo-t, havo of vwo.

Inmiddels is het oordeel van de docent veel zwaarder gaan meewegen. Hij of zij baseert zijn advies deels op resultaten van andere toetsen uit eerdere jaren, zoals de entreetoets uit groep 7. De docent weegt echter ook andere factoren zoals motivatie, concentratie, zelfstandigheid en omgang met huiswerk mee. Het is dus goed mogelijk dat de docent een ander niveau voor de middelbare school adviseert dan dat blijkt uit de entreetoets of eindtoets.

De score op de eindtoets is inmiddels sowieso veel minder van invloed, aangezien deze tegenwoordig pas na het schooladvies wordt afgenomen, of helemaal niet meer.

Wel is het zo dat als het advies uit eindtoets hoger is dan het schooladvies, de school dit advies moet heroverwegen. Het resultaat kan zijn dat het schooladvies naar boven wordt bijgesteld, en er bijvoorbeeld havo in plaats van vmbo-t wordt geadviseerd. Het is echter zeker geen gegeven dat er een hoger niveau geadviseerd wordt als (enkel) het resultaat van de eindtoets capaciteiten voor een hoger niveau doet vermoeden.

Waarom zou het schooladvies onjuist zijn?

In de meeste gevallen is het advies dat de leerkracht van groep 8 geeft, correct. In sommige gevallen kan hij of zij ernaast zitten. Bijvoorbeeld omdat een leerling tussen twee niveaus in lijkt te “zweven”, de docent bepaalde factoren anders weegt dan gebruikelijk, of er sprake is van een negatieve invloed van persoonlijke omstandigheden bij het kind die de leerkracht niet kent of niet op de juiste manier meeweegt. Hierbij kan gedacht worden aan (faal)angst, AD(H)D, motivatie- of concentratieproblemen.

Oneens met het schooladvies?

Sommige ouders hebben grote twijfels bij het schooladvies, of zijn het pertinent oneens met het niveau dat door de leerkracht van groep 8 wordt geadviseerd. In zulke gevallen kunt u bij ons terecht voor een second opinion voor het schooladvies.

In een persoonlijk gesprek brengen wij eerst de huidige situatie goed in kaart. We bekijken verschillende gegevens en resultaten uit het verleden, en proberen zo goed mogelijk te achterhalen waarop het advies van de docent was gebaseerd.

Vervolgens vindt op één van onze locaties een uitgebreid intelligentieonderzoek plaats, alsmede een didactisch onderzoek en onderzoek naar motivatie. Indien noodzakelijk worden ook andere relevante aspecten onderzocht.

Aan de hand van alle bevindingen wordt een onderzoeksrapport opgesteld, waarin uiteraard ook ons schooladvies is opgenomen – eventueel met extra aanbevelingen voor de toekomst. Dit rapport en het schooladvies worden in een tweede persoonlijk gesprek met ouder(s) of verzorger(s) toegelicht.

Aanvullend daarop kunnen wij desgewenst ook in gesprek gaan met de leerkracht.

Tarief

Voor het gehele traject inclusief alle onderzoeken berekenen wij een tarief van €695.

Vanwege het vervallen van de eindtoets dit schooljaar en het feit wij vinden dat elke leerling recht heeft op het beste schooladvies, geldt voor de rest van het schooljaar 2019/2020 een korting van €100. Het tarief is dus tijdelijk  €595.

Indien nadere toelichting van het onderzoek in een persoonlijk gesprek met de leerkracht of een andere medewerker van de basisschool gewenst is, dan verzorg wij dit op basis van een tarief van € 80 per uur, exclusief eventuele reistijd en –kosten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0882211444 of info@lectorstudie.nl.

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.