Heeft uw kind een leerachterstand opgelopen? Lees hier meer over onze zomerscholen!

Uitvoering

Een zomerschoolprogramma op uw school houdt in dat Lector de begeleiding van een aantal leerlingen op school verzorgt, die voor één of meerdere vakken moeten worden bijgespijkerd. Voor de meeste leerlingen zal deelname aan de zomerschool voorwaarde vormen om (alsnog) bevorderd te worden naar de volgende klas, en zal er aan het einde van de zomerschool toetsing plaatsvinden.

In het voortraject bespreken we met de schoolleiding welke leerlingen voor deelname aan de zomerschool in aanmerking komen. In overleg met de mentor en/of vakdocent worden voor elke deelnemer de vakspecifieke doelstellingen vastgelegd, en er wordt afgesproken hoe, wanneer en door wie getoetst gaat worden of deze doelstellingen aan het einde van het programma behaald zijn.

Aan de hand van de vastgelegde doelstellingen stellen wij voor elke leerling een persoonlijk lesprogramma op. Hierbij maken wij gebruik van ons eigen leerlingvolgsysteem StudyAssist, waarin het lesprogramma en de vorderingen per dag gedetailleerd worden beschreven en altijd online inzichtelijk zijn voor zowel de belanghebbenden op school als de leerling en ouders.

Aan de hand van de persoonlijke resultaten bepaalt de schoolleiding aan het einde van de zomerschool zelf of bevordering van de leerling plaatsvindt.

De praktische uitvoering van het zomerschoolprogramma organiseert Lector grotendeels zelfstandig binnen het schoolgebouw. Dagelijks zijn er verschillende studiebegeleiders aanwezig, die elk een aantal leerlingen (maximaal zes) begeleiden. De studiebegeleider verzorgt voor elke leerling de praktische uitvoering van het lesprogramma en ziet toe op de vorderingen. Hij of zij biedt vakinhoudelijke uitleg en ondersteuning, zorgt voor een productieve werksfeer en onderhoudt nauw contact met alle betrokkenen.

Indien het schoolgebouw in de gewenste periode niet beschikbaar is, dan is het ook mogelijk om de zomerschool op één van onze eigen vestigingen te laten plaatsvinden.

Evaluatie

De zomerschool wordt afgesloten met een uitgebreide evaluatie tussen de schoolleiding en Lector. Voor elke deelnemer wordt een schriftelijke rapportage opgesteld waarin onder meer de behaalde resultaten worden beschreven, alsmede advies en praktische tips voor de toekomst.

Duur en tijdstip

Een zomerschoolprogramma duurt in beginsel één of twee weken, welke in het begin of tegen het einde van de zomervakantie plaatsvinden. Dit in overleg met de schoolleiding.

Aantal deelnemers

Wij organiseren een zomerschool op uw school al vanaf vier leerlingen. In het geval van minder deelnemers is individuele begeleiding mogelijk. Dit kan op school, maar desgewenst ook bij de leerling thuis of op één van onze eigen vestigingen.

Kosten en subsidie

Aan de organisatie van een zomerschoolprogramma op uw school zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van het programma en variëren van €260 tot €315 per deelnemer voor een gehele week. Voor een eventuele tweede week bedragen de kosten €208 tot €283, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Als u uw wensen kenbaar maakt, dan maken wij graag een offerte.

Voor lenteschool en zomerschool in het schooljaar 2018-2019 is subsidie beschikbaar, welke volledig kostendekkend is (namelijk €450 per leerling). Voor ondersteuning bij de aanvraag van deze subsidie voor zomerscholen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je dat wij contact met je opnemen?

Stel ons je vraag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.